2.1 Yrityksen sisäinen vastuunjako

Yrityksen sisäiset työsuojeluvastuut

 • Ylimmän johdon vastuulla on työsuojelun yleisjohto ja valvonta.
  • sopiminen toimintatavoista
  • huolehtiminen aineellisista edellytyksistä
  • vastuu toiminnallisten edellytyksien kunnosta.
 • Keskijohdon vastuulla on
  • työturvallisuusohjeiden laatiminen ja niiden noudattamisen valvonta
  • koneiden ja laitteiden hankinta ja valvonta
  • työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun edellytysten valvonta
  • tarpeellisten raporttien tekeminen ylimmälle johdolle.
 • Työnjohdon vastuulla on
  • työn ja työtehtävien suunnittelu
  • koneiden ja laitteiden kunnon valvonta
  • turvallisten työmenetelmien ja henkilönsuojainten käytön valvonta
 • Työtekijöiden velvollisuutena on
  • ohjeiden ja määräysten noudattaminen
  • omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen
  • vaaratekijöiden poistaminen sekä vaaroista ilmoittaminen, jos ei itse voi poistaa aiheuttajaa
  • käyttää turvalaitteita ja suojavälineitä.

Työturvallisuuslaki 738/2002, luku 2