2.2 Tiimityö, alihankinta ja vuokratyö

  • Jos työntekijät työskentelevät tiimissä ilman välitöntä työnjohtoa, työsuojeluvastuu siirtyy ylemmille esimiehille. Heidän on huolehdittava siitä, että tiimissä työskentelevillä on tarpeellinen työturvallisuusosaaminen.
  • Alihankintatöissä työn johto ja valvonta sekä työsuojeluvastuu säilyvät alihankintaa tekevällä työnantajalla.
  • Alihankintatyön ostavan työnantajan on huolehdittava siitä, että alihankintatyönantaja ja -työntekijät saavat riittävät tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä.
  • Myös alihankintatyönantajan tulee pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvallisuusasioista.
  • Työvoimaa vuokralle antava työnantaja vastaa työsuojelun perusvelvoitteista, mutta työn teettävä työnantaja vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja olosuhteista omalla työpaikallaan. Kun työn johto ja valvonta siirtyvät työn teettäjälle, siirtyy teettäjälle myös vastuu työhön liittyvästä työsuojelusta.

Työturvallisuuslaki 738/2002, luku 2