3.4 Työsuojeluasiamiehet

Asiamies

Paikallisesti voidaan sopia lisäksi siitä, että työntekijät voivat valita keskuudestaan työsuojeluasiamiehen tai -miehiä. Valittavien työsuojeluasiamiesten lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueista sovittaessa on kiinnitettävä huomiota toimialueiden tarkoituksenmukaisuuteen.

Tarkoituksenmukaisuusarvioinnissa on otettava huomioon työpaikan vaaratekijät ja työntekijöiden mahdollisuus myös vuorotyö huomioiden tavata työsuojeluasiamiehiä.

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset

Työntekijät: Työsuojeluyhteistoiminnan järjestäminen

Toimihenkilöt: Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden yhteistoimintasopimus