3.6 Työmarkkinaosapuolten työsuojeluyhteistyö

Työturvallisuuskeskus on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima toimisto, jonka tehtävänä on tukea työpaikkojen työsuojelu- ja työhyvinvointityötä. Tarjolla on palveluja ja välineitä työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen kuten esimerkiksi työolojen kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut sekä koulutus, tiedotus ja aineiston tuottaminen.

Palvelut suunnitellaan suurelta osin toimialaryhmissä ja työalatoimikunnissa. Toimialaryhmiä on neljä: teollisuusryhmä, palveluryhmä, kuntaryhmä ja kuljetus- ja logistiikkaryhmä. Teollisuudessa ja kuljetusalalla on lisäksi 20 työalakohtaista työalatoimikuntaa. Lisäksi toimii yksi asiantuntijaryhmä – Työelämän päihdeasiantuntijat.

Työturvallisuuskeskuksen hallituksen alaisissa toimialaryhmissä ja työalatoimikunnissa on edustettuina kunkin toimialan työnantaja- toimihenkilö- ja työntekijäliitot. Teknologia-alan työalatoimikunnassa käsitellään metallien kaivostoiminnan ja jalostuksen, metalliteollisuustuotteiden, koneiden, kulkuneuvojen ja laitteiden valmistuksen, elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen sekä laivanrakennuksen työturvallisuus- ja työhyvinvointiasiat. Teknologia-alan työalatoimikunnassa on jäseninä Teknologiateollisuus ry:n, Teollisuusliitto ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n sekä yritysten edustajia.

Työmarkkinajärjestöt osallistuvat lisäksi usein viranomaisten ohella erilaisten toimikuntien ja neuvottelukuntien työhön sekä eräiden työsuojelun alalla toimivien laitosten tai yhteisöjen hallintoon. Näitä ovat esimerkiksi Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto ja Tapaturmavakuutuskeskus.

http://ttk.fi/tietoa_ttk_sta