4.4.1 Kvartsipölyaltistuksen vähentäminen

Pitkäaikainen kiteisen ja hienon kvartsipölyn hengittäminen voi aiheuttaa keuhko- sairauksia. Tämän välttämiseksi on tehty suosituksia sisältävä sopimus, jossa kuvataan tehokkaita torjuntatapoja ja -menetelmiä, hyviä käytäntöjä sekä myös kansallinen ja kansainvälinen valvonta- ja raportointimekanismi. Teknologia-alalla sopimus koskee mm. valimoita ja kaivannaisteollisuutta, ja sen soveltaminen aloitettiin Suomessa vuoden 2007 alussa.

Katso Internet-osoite http://www.nepsi.eu/fi ja julkaisu

Hiekkapöly poissa keuhkoista. Kvartsihiekan oikea käsittely. http://ttk.fi/files/2469/Hiekkapoly_poissa_keuhkoista.pdf (Työturvallisuuskeskus, 2008)