4.4.3.1 Asbestialtistuneelle muistettavaa

Työterveyshuolto seuraa työelämässä olevia sekä ohjaa työelämästä poislähtevien seurantaa. Työelämästä poisjäätyäsi sinun tulee huolehtia seurantakäynneistä itse. Pyydä tähän työterveyshuollosta kirjallinen ohje. Tästä muistilistasta saat neuvoa, mikäli tarvitset tukea seurannan selvittelyssä tai epäilet, kuinka toimia, kun epäilet ammattitautia.

Tarkastuksia tehdään altistumisesta tai sairauden laadusta riippuen. Jos sinulla ilmenee oireita ennen määräaikaistarkastusta, hakeudu lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon aiemmin.

Aina, kun olet altistunut ja epäilet sairastumista, kerro asiasta esimerkiksi omalääkärillesi terveyskeskuksessa. Ota tarvittaessa mukaan Hengitysliitto Helin opas Vaarallinen asbesti.

Tee kirjallisesti selvitys työhistoriastasi ja mahdollisesta altistumisestasi asbestille (esimerkiksi täyttämällä työhistoriakyselylomake). Pyydä tarvittaessa Eläketurvakeskuksesta luettelo työpaikoistasi: www.tyoelake.fi tai p. 029 411 20 arkisin klo 8.00–16.00.

Tupakoinnin lopettaminen on tärkeää, koska se vähentää oleellisesti esimerkiksi keuhkosyövän vaaraa. Tupakoivien asbestityöntekijöiden keuhkosyövän riski voi olla jopa 20–50-kertainen. Tupakoinnin lopettaminen parantaa myös keuhkojen toimintaa esimerkiksi asbestoosipotilailla.