4.7.1 Näkökyvyn mukaan hiotut suojasilmälasit teknologiateollisuudessa

Silmien suojaaminen

Silmätapaturmien kokonaismäärän vähentämiseksi tulee työpaikalla selvittää silmätapaturmavaarat ja suojaustoimenpiteiden tarve.

Silmätapaturmavaara tulee ensisijaisesti torjua teknisin toimenpitein, joita ovat mm.

 • konekohtainen suojaus ja kotelointi
 • työjärjestelyt ja tuotantomenetelmien valinta
 • oikeiden työtapojen ohjaus ja

Ellei silmätapaturmavaaroja voida poistaa teknisillä toimenpiteillä tulee silmien suojaus järjestää kunkin työn edellyttämän tarpeen mukaisesti. Tällöin tulevat kysymykseen seuraavat suojaintyypit:

1) Huppusuojaimet

 • tavallinen huppusuojain, jossa voi olla raitisilmalaite
 • hiekkapuhaltajan huppusuojain
 • Kasvojen suojaimet
  • levysuojain
  • metalliverkkosuojain
  • hitsaajan maski
 • Silmien suojaimet
  • naamiomallit
  • silmäkorit
  • suojasilmälasit

Katso VNp henkilönsuojaimista (1406/1993), (1209/1996), 22 §, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 23 §, EY-merkintä (CE).

Näkökyvyn mukaan hiotut suojasilmälasit

Näkökyvyn mukaan hiottuja suojasilmälaseja edellytetään käytettäväksi sellaisessa työssä, jossa seuraavat perusteet ovat olemassa:

 • työssä on jatkuva tai toistuva ilmeinen silmätapaturman vaara, jonka aiheuttaa kipinöinti, lastujen tai muiden tekijöiden iskut taikka vaaralliset roiskeet, minkä lisäksi
 • työntekijä tarvitsee silmälaseilla saatavan näön korjauksen voidakseen suorittaa kysymyksessä olevaa työtä ja
 • erillistä kasvojen tai silmien suojainta ei omien silmälasien lisäksi voida käyttää työn edellyttämän näkötarkkuuden

Kesäapulaisten, harjoittelijoiden ja muiden tilapäisessä työsuhteessa olevien työn- tekijöiden silmien suojaus tulee tarpeen vaatiessa hoitaa hänelle annettavilla omien silmälasien päälle laitettavilla tarkoituksenmukaisilla suojaimilla.

Kuitenkin, jos tilapäisessä työsuhteessa olevan työntekijän työsuhde on tarkoitettu kestäväksi yli 6 kuukautta, on hänellä oikeus saada käyttöönsä näkökyvyn mukaan hiotut suojasilmälasit edellä olevin perustein.

Tarvekartoitus

Näkökyvyn mukaan hiottujen suojasilmälasien tarve kartoitetaan selvittämällä ne työt, joissa toteutuu edellä selvitetyllä tavalla suojauksen tarve ja työn edellyttämä tarkkuus sekä ketkä työntekijät kysymyksessä olevassa työssä joutuvat käyttämään silmälaseja. Tarvekartoituksen tekevät asianomaisen työpaikan linjavastuussa oleva esimies, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Tarpeen niin vaatiessa voi kartoitustyöhön osallistua edellä mainitun esimiehen ohella tai tilalla kysymyksessä olevan osaston työnjohtaja ja vastaavasti työsuojeluvaltuutetun ohella tai tilalla työ- osaston työsuojeluasiamies. Tarvekartoitus tulee uusia aina kun koneet, laitteet tai työmenetelmät muuttuvat.

Päätöksentekovaiheessa on asiallista olla tarvittaessa yhteydessä työterveyshenkilöstöön.

Suojasilmälasien huolto

Työntekijän tulee säilyttää suojasilmälasit huolellisesti, sekä huolehtia päivittäin niiden puhtaudesta ja kunnosta ohjeiden mukaisesti. Muut huoltotoimenpiteet on syytä keskittää tarkoituksenmukaiseen kohteeseen työpaikoilla.

Suojasilmälasien hankinta

Työnantaja maksaa hionnaltaan normaalit yksi- tai kaksiteholasit. Kaksiteholasit vain niissä tapauksissa, joissa työntekijältä vaaditaan tarkkaa näkökykyä työssä sekä lähietäisyydelle että kauemmaksi.

Suojasilmälasit tulee säilyttää työpaikalla. Niiden mahdollisesta viemisestä työpaikan ulkopuolelle tulee sopia erikseen asianomaisen esimiehen kanssa.

Työnantaja huolehtii silmäsuojaimien hankinnasta. Hankinnat keskitetään taloudellisesti tarkoituksenmukaisimpaan hankintakanavaan ja malliin.