4.7.2 Henkilönsuojainten hankintakustannukset

Työnantajalla on velvollisuus arvioida henkilönsuojaimen tarpeellisuus. Jos suojain tarvitaan, työnantajan pitää hankkia se ja valvoa sen käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamaa suojainta. Työssä käytettävän henkilönsuojaimen pitää olla vaatimusten mukainen. Lisäksi henkilönsuojaimen pitää olla sopiva sitä käyttävälle työntekijälle ja tarkoituksenmukainen juuri kyseiseen työhön.

Metalliteollisuudessa on joillakin työpaikoilla syntynyt käytäntöjä esimerkiksi suojajalkineiden kustannuksien jakamisesta. Tällä on haluttu edistää turvallisuutta ja saada käyttäjämäärä suuremmaksi, kun myös ne joiden työ ei riskien arvioinnin perusteella vaadi suojajalkineita, saavat ne käyttöönsä. Näiden käytäntöjen mukaisesti työnantaja ja suojainten käyttäjä ovat kumpikin osallistuneet hankkimiskustannuksiin, suojainten ollessa tällöin käytettävissä myös työpaikan ulkopuolella. Työnantaja ei voi tällaisessakaan tapauksessa voi kieltäytyä luovuttamasta työntekijälle työn kannalta välttämättömiä henkilönsuojaimia.