Työterveyshuoltolain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään laissa säädetyt terveydenhuoltopalvelut. Laki koskee kaikkia niitä työnantajia, jotka ovat velvollisia noudattamaan työturvallisuuslakia.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus (työntekijät)

Työterveyshuolto