Työsuojelua koskevien lakien ja määräysten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Näitä ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja aluehallintovirastojen työsuojelu vastuualueet (= ent. työsuojelupiirit).