Teknologiateollisuuden työsuojelumääräyksistä

Liittojen tarkoituksena on tarjota tämän työsuojelua käsittelevän sivuston avulla lukijalle arkipäivään sopiva apuväline työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön ja sopimuksiin tutustumiseen. Kyseessä on kokoelma pykäliä ja sopimuskohtia työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, sopimuksista ja ohjeista. Näitä kohtia selventämään on tehty joitakin kaavioita ja selittävää tekstiä.

Kuten nimestäkin näkyy, kokoelma ei ole aukoton eikä täydellinen. Kunkin otsikon alle on pyritty kokoamaan johdonmukaisesti asiaan liittyvät olennaiset seikat.

Aiemmat julkaisut ovat olleet painettuja, eli tämä 11. päivitys on ensimmäinen sähköinen versio, jota tullaan päivittämään säädösten ja työehtosopimusten muutosten rytmissä. Työryhmä toivoo, että sähköinen Keskeisiä työsuojelumääräyksiä ja ohjeita olisi entisiä hyödyllisempi ja käyttökelpoisempi, sekä toivottaa muutos- ja parannusehdotukset tervetulleiksi.

Helsingissä 2. päivänä tammikuuta 2017

 

Työryhmä:

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
Marjo Uusi-Pantti ja Petteri Viljakainen
Eteläranta 10
PL 10
00131 HELSINKI
puhelin (09) 192 31
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY
Juha Pesola ja Mika Poikolainen
Hakaniemenranta 1
PL 107
00531 HELSINKI
puhelin 020 77 4001
etunimi.sukunimi@metalliliitto.fi

AMMATTILIITTO PRO
Jukka Hämäläinen
Selkämerenkuja 1 A
PL 183
00181 HELSINKI
puhelin (09) 172 731
etunimi.sukunimi@proliitto.fi

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY
Sirkku Pohja ja Hannu Takala
Ratavartijankatu 2
00520 HELSINKI
puhelin (09) 229 121 (TEK ry), 020 1801 801 (IL ry)
etunimi.sukunimi@ytn.fi