Haastamme -työympäristöarviointeja on järjestetty 15 vuoden aikana 10 kertaa. 2017 voittajat julkistettiin 06.06. Työkaari kantaa -hankkeen seminaarissa:

 

Heikki Laitisen esitys palkintojenjaossa 06.06.2017: Haastamme 2017 -tulokset

Haastamme-kisan tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä huipputasolle maksuttoman ulkopuolisen arvioinnin tuella, sekä parantaa alan työturvallisuustyön julkisuuskuvaa.

Työsuojeluhallinnon työsuojelutarkastajat tekevät arvioinnit työympäristön tilaan kohdennettuina tarkastuksina. Arviointiin käytetään Elmeri+ ja Halmeri -menetelmiä, jotka on kehitetty työtapojen ja työympäristön turvallisuuden arviointiin. Lisäksi kysytään tapaturma- ja tuntitietoja alan työturvallisuuskehityksen arvioimiseksi. Kilpailun analyysin toteuttaa 3T Ratkaisut.

Teknologiateollisuus järjestää kisan yhteistyössä alan ammattiliittojen, työsuojeluhallinnon sekä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Arviointien kauaskantoiset tulokset ovat olleet erinomaisia.

 

Kaavio 1. Elmeri+ indeksin ja tapaturmataajuuden kehitys

 

Kaavio 2. Teknologiateollisuuden Elmeri+ -indeksin kehitys toimialoittain

Lisätietoja:

Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus ry
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Juha Pesola, Metallityöväen Liitto ry
etunimi.sukunimi@metalliliitto.fi

Sirkku Pohja, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
etunimi.sukunimi@tek.fi

Jukka Hämäläinen, Ammattiliitto Pro
etunimi.sukunimi@proliitto.fi