Kehittämistyö jatkuu

Kaipaatteko apua työhyvinvoinnin kehittämiseen?

Entä onko yrityksellänne tuottavuushaasteita?

Näihin yrityksille elintärkeisiin asioihin etsitään ratkaisuja Työkaari kantaa -tuottavaa työhyvinvointia -hankkeessa. Mukaan ovat tervetulleita sekä uudet yritykset että jo yhteisessä kehittämistyössä mukana olleet yritykset.

Hankkeen päätavoitteita ovat työhyvinvoinnin paraneminen, työurien pidentyminen sekä tuottavuuden positiivinen kehitys. Tavoitteena on parantaa yritysten ymmärrystä työelämän murroksesta ja parantaa niiden valmiuksia selvitä jatkuvien muutosten tuomista haasteista. Valmiuksia parantavat sekä työhyvinvoinnin että tuottavuuden tilanneanalyysit, henkilöstölähtöinen kehittämisprosessi, ketterät kokeilut, valmennukset sekä vertaissparraus erilaissa teemaverkostoissa.

Henkilöstön oivallusten ja ketterien kokeilujen kautta yrityksissä tehdään konkreettisia toimenpiteitä osana strategista kehittämistyötä. Uudenlainen tapa toimia luo uusia innovaatioita sekä parantaa työpaikkojen sisäistä luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Tavoitteena on jatkuva ratkaisukeskeinen vuoropuhelu työpaikalla.

Apuna kehittämistyössä ovat aihepiirin asiantuntijat, liittojen omat ”kummit” sekä muut samojen ongelmien kanssa painivat yritykset.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018-31.12.2020. Ilmoittautuminen käynnistyy heti ja jatkuu vuoden loppuun saakka. Konkreettisiin toimenpiteisiin päästään vuoden 2019 alussa. Hanke jatkuu siis suoraan Työkaari kantaa -hankkeen päättymisen jälkeen.

Työkaari kantaa -tuottavaa työhyvinvointia -hankkeen pääkohderyhmänä ovat Teknologiateollisuuden jäsenet, erityisesti mikro- ja pk-yritykset, joille osallistuminen on maksutonta!

Myös suuret yritykset ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen. Ne voivat osallistua maksutta hankkeen tapahtumiin ja verkostoihin, mutta yrityskohtaisista analyyseistä ja konsultoinneista sovitaan erikseen.

Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -esite

Lisätietoja Kirsi Mäkelä, kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi, +358 50 538 9668