Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen valtakunnallinen hanke, jossa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset voivat kehittyä kaikenikäisten johtamisessa ja saada sitä kautta aikaan positiivisia muutoksia henkilöstön kokemassa työhyvinvoinnissa.

Työhyvinvointia kaiken ikäisille

Työkaari kantaa -hankkeen tavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja sen seurauksena eheyttää ja pidentää työuria niin yritystasolla kuin koko toimialallakin. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii yrityksissä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvien tarpeiden huomioimista ja toisaalta heidän osaamisensa laaja-alaista hyödyntämistä. Tämä edellyttää johdolta ja esimiehiltä osaamista sekä koko työyhteisöltä oikeanlaista asennoitumista ja ikätietoista kulttuuria – ikärasismia ei suvaita. Ennaltaehkäisevä ote työkykyasioissa on ensisijaisen tärkeää.

Tutustu hankkeen esitteeseen tai PowerPoint -esitykseen!

Työkaari kantaa -hankkeen tavoitteena on

 • tukea työpaikkoja työkaarijohtamisessa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä
 • kannustaa yhdessä tekemisen kulttuuriin työpaikoilla, sanoista tekoihin – ketterästi kehittäen
 • aikaansaada asennemuutosta niin työnantaja- kuin työntekijäpuolella – työkykyyn on panostettava
 • parantaa tuottavuutta työpaikoilla

Työkaari kantaa -hanke tarjoaa työpaikoille

 • tukea, apua ja ideoita työkaarijohtamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen
 • hyväksi koetun työhyvinvoinnin kehittämisprosessin yhteistoiminnassa
 • Yksilötutka -kyselyn ja menetelmän työhyvinvointisuunnitelman laatimiseen
 • tarvittaessa apua ulkopuolisen asiantuntijan ja/ tai rahoituksen hankintaan
 • pääsyn hankkeen extranet-sivustolle, josta löytyy
  • uusia työkaarijohtamisen työkaluja, kuten Työkaarikeskustelu
  • muita työkaarijohtamisen työkaluja
  • tietopaketti työkaarijohtamisesta ja työhyvinvoinnista
 • koulutusta ja seminaareja työkaarijohtamisesta ja työhyvinvoinnista
 • mahdollisuuden verkostoitua muiden työpaikkojen kanssa ja oppia toisilta hyvistä käytännöistä
 • vertailutietoa muiden työpaikkojen indikaattoreista

Hyvä työkaari:

Hyvä työkaari on pitkä työura, joka on mielekäs niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta. Sen aikaansaaminen vaatii jokaiselta omaa vastuuta työkyvystä, työyhteisötaidoista ja osaamisesta sekä hyvää työkaarijohtamista.

Työkaarijohtaminen:

Työkaarijohtaminen on osa monimuotoisuuden johtamista ja sosiaalisen vastuun kantamista. Työkaarijohtaminen mahdollistaa mielekkään ja pitkän työkaaren huolehtimalla kaikenikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien työntekijöiden voimavarojen ja työnvaatimusten tasapainosta.

Yhteistyöllä tavoitteisiin

Työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikoilla perustuu yhteistyöhön. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittämistyötä tulee suunnitella ja toteuttaa yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa. Kaikkien osapuolien sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, luottamuksellinen ilmapiiri sekä yhdessä tekemisen kulttuuri parantavat tuloksia.

Yhdessä tekemisen kulttuuri on huomioitu koko Työkaari kantaa -hankkeen toteuttamisessa alusta alkaen. Hanke koordinoidaan työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteistyöllä. Hankkeen päätoteuttaja on Teknologiateollisuus ry. Tärkeitä kumppaneita ja hankkeen osatoteuttajia ovat Metallityöväen Liitto ry, Ammattiliitto PRO ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

 • Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus ry
 • Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus ry
 • Miira Kaukolinna, Teknologiateollisuus ry
 • Juha Pesola, Metallityöväen Liitto ry
 • Arto Helenius, Metallityöväen Liitto ry
 • Roni Jokinen, Ammattiliitto PRO ry
 • Hannu Takala, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
 • Siru Nylen-Karo, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hannu Stålhammar, Sosiaali- ja terveysministeriö

Hanke saa ESR-osarahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön kautta.