Työsuojelukysely 2017 -tulokset

Työsuojelukysely teknologiateollisuuden työpaikoille Teknologiateollisuus, Metallityöväen Liitto ja Ammattiliitto Pro kartoittivat työturvallisuuden kehitystä ja keskeisimpiä työsuojelun ongelmia viidettä kertaa Työsuojelukyselyllä. Raportti: Työsuojelukysely 2017 KESKEISET TULOKSET Järjestelmällinen työsuojelutoiminta parantaa työpaikan työturvallisuutta Työturvallisuuteen panostavissa työpaikoissa arvioidaan muita työpaikkoja useammin työturvallisuuden parantuneen. Panostaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tehdään turvallisuuskierroksia, pidetään säännöllisiä turvallisuuspalavereja sekä seurataan ja tilastoidaan tapaturmia ja poissaoloja. […]

Haastamme 2017 -työympäristöarviointikisa 10. kerran

Haastamme -työympäristöarviointeja on järjestetty 15 vuoden aikana 10 kertaa. 2017 voittajat julkistettiin 06.06. Työkaari kantaa -hankkeen seminaarissa:   Heikki Laitisen esitys palkintojenjaossa 06.06.2017: Haastamme 2017 -tulokset Haastamme-kisan tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä huipputasolle maksuttoman ulkopuolisen arvioinnin tuella, sekä parantaa alan työturvallisuustyön julkisuuskuvaa. Työsuojeluhallinnon työsuojelutarkastajat tekevät arvioinnit työympäristön tilaan kohdennettuina tarkastuksina. Arviointiin käytetään […]

Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia

Kehittämistyö jatkuu Kaipaatteko apua työhyvinvoinnin kehittämiseen? Entä onko yrityksellänne tuottavuushaasteita? Näihin yrityksille elintärkeisiin asioihin etsitään ratkaisuja Työkaari kantaa -tuottavaa työhyvinvointia -hankkeessa. Mukaan ovat tervetulleita sekä uudet yritykset että jo yhteisessä kehittämistyössä mukana olleet yritykset. Hankkeen päätavoitteita ovat työhyvinvoinnin paraneminen, työurien pidentyminen sekä tuottavuuden positiivinen kehitys. Tavoitteena on parantaa yritysten ymmärrystä työelämän murroksesta ja parantaa niiden […]